INTERSTATE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

INTERSTATE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

giữa các tiểu banginterstatefrom state to stateamong the states

Ví dụ về sử dụng Interstate trong một câu và bản dịch của họ

Biên giới phía

Bắc của nó là chủ yếu dọc theo xa lộ Interstate 494.

I- 465 tại Indiana đi quanh

thành phố Indianapolis.

Mọi người cũng dịch

Cảnh sát bang

Virginia phát hiện chiếc xe trên đường Interstate 66.

If you don’t mind

spending long hours on the road driving interstate, then haulage services is a good business for you.

Nếu bạn không nhớ chi

tiêu nhiều giờ trên đường lái xe giữa các tiểu bang, sau đó dịch vụ vận chuyển là

một doanh nghiệp tốt cho bạn.

South of the park, Interstate 15 passes through Baker,

California on its way from Los Angeles to Las Vegas.

Phía nam của công viên, xa lộ 15 đi qua Baker,

California trên đường từ Los Angeles tới Las Vegas.

Tampa is easily accessible via the major interstate highways, I-75 from north and south, and I-4 from the east.

Dễ dàng đến Tampa thông qua đường cao tốc chính giữa các tiểu bang, I- 75 từ phía bắc và phía nam,

Bài Hay  Điểm giằng bắn tốc độ là gì? Xe máy, xe ô tô sẽ bị xử phạt như thế nào khi bị bắn tốc độ?

và I- 4 từ phía đông.

The idea of resolving all interstate disputes was also advanced,

using only the judicial system without using any physical force.

Ý tưởng giải quyết tất cảcác tranh chấp giữa các tiểu bang cũng được nâng cao,

chỉ sử dụng hệ thống tư pháp mà không sử dụng bất kỳ lực lượng vật lý nào.

Interstate 19, which connects Tucson,

Arizona, to Mexico, was one of them and today remains the only highway in America with distances posted solely in kilometers.

Xa lộ 19, nơi kết nối Tucson,

Arizona và Mexico làxa lộ duy nhất còn bản chỉ dẫn bằng kilomet hiện nay ở Mỹ.

Interstate 15 was briefly closed after the attack,

and flights at McCarran International Airport were suspended for a while.

Xa lộ Interstate 15 đã được đóng cửa

một thời gian ngắn và các chuyến bay tại Sân bay Quốc tế McCarran đã bị đình chỉ một thời gian.

Nathan Deal confirmed that Facebook is

Bài Hay  Cấp phép tạm thời cho kiểm lâm được đi xe máy vào cao tốc La Sơn- Hòa Liên

locating its newest data center adjacent to Interstate 20 in Newton County.

Nathan Deal đã xác nhận rằng Facebook đang tìm trung tâm dữ

liệu mới nhất nằm cạnh Quốc lộ 20 tại Newton County.

There are also some luxury hotels appearing in Ballantyne,

and there are the typical options off the highways and interstate exits.

Ngoài ra còn có một số khách sạn sang trọng xuất hiện trong Ballantyne, và

các tùy chọn tiêu biểu ra khỏi đường cao tốc và lối thoát hiểm giữa các tiểu bang.

It is located

southwest of Disneyland between the State Route 22 and Interstate 405.

Khu này bây giờ trải rộng phía

Tây Nam Disneyland giữa đường 22 và quốc lộ 405.

The interstate goes through all of the three Grand Divisions of Tennessee and its three largest cities,

Memphis, Nashville and Knoxville.

Xa lộ đi qua tất cả ba vùng lớn của Tennessee và ba thành phố lớn nhất tiểu bang

là Memphis, Nashville và Knoxville.

Several days later,

they found her flooded car at a Motel 6 near Interstate 10.

Bài Hay  Đâu là sự khác biệt giữa "intra state" và "inter state" ?

Cuối cùng họ tìm

được chiếc xe của cô bị ngập nước tại một cái Motel 6 gần xa lộ Interstate 10.

At least one barge struck the westbound bridge along Interstate 10, Texas Department of Transportation spokesman

Danny Perez said.

Ít nhất một sà lan đâm vào

cây cầu hướng tây dọc theo Xa lộ 10, phát ngôn nhân Bộ Giao thông Texas,

ông Daniel Perez nói.

Kết quả: 951, Thời gian: 0.0407

Từ đồng nghĩa của Interstate

highway federal federation national highway federated states national road

Cụm từ trong thứ tự chữ cái

interspecies interspecies communication interspecific interspeech intersperse them interspersed interspersed with interspersed with music interspersed with rugby training sessions intersputnik interstate interstate and international interstate aviation committee interstate bank interstate banking interstate batteries interstate buses interstate commerce interstate disputes interstate economic interstate highway

Bạn đang xem bài viết: INTERSTATE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch. Thông tin do Giáo Dục Việt Á chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *