Hướng dẫn thiết lập tài khoản Email trên Outlook 2007

Hướng dẫn thiết lập tài khoản Email trên Outlook 2007

Cấu hình Nhận và Gởi Email (Outlook 2007)

Một số điều cần biết về Email

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền.

Ví dụ: [email protected], trong trường hợp này admin là tên hộp thư và tên miền là: promail.vn.

Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại ProMail:

 • Địa chỉ máy chủ nhận và gởi email đơn giản chỉ là mail.tên miền‘
 • Địa chỉ vào website WebMail:
  • Dịch vụ Promail theo Cpanel: http://mail.tên miền
  • Dịch vụ Promail Mdaemon: http://mail.tên miền
 • Địa chỉ Email cũng là Username để bạn đăng nhập (cụ thể trong ví dụ bên dưới chúng tôi sử dụng địa chỉ [email protected] để tiện cho bạn hình dung).
Bài Hay  Cách sử dụng outlook 2007 cơ bản

Cấu hình cho Microsoft Outlook 2007

 • Mở Outlook 2007, từ trình đơn Tools , chọn Account Settings .

Trong bảng E-mail , bạn nhấn nút New .

Nhấp vào lựa chọn Check Manually configure server settings or additional server types và nhấn nút Next . Xem chi tiết về Microsoft Outlook Email

Nhấn vào lựa chọn Internet E-mail và nhấn nút Next.

Nhập vào các thông tin (xem giải thích ở dưới hình):

 • Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu tiếng việt ở đây
 • Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ: [email protected]
 • Account Type: Chọn POP3
 • Incoming Mail server (POP3) và Outgoing Mail server (SMTP): Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email, thường là mail.promail.vn (trong đó promail.vn là tên miền đã đăng ký)
 • User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên
 • Password: Mật khẩu được quản trị cấp
Bài Hay  Hướng dẫn cấu hình email account trên Microsoft Outlook 2007

Nhấn vào nút More Settings.

 • Trong bảng Outgoing Server, bạn đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication.
 • Đánh dấu chọn Log on to incoming mail server before sending mail và nhấn nút OK.
 • Nhấn vào nút Advanced.
 • Nếu bạn đang sử dụng POP3 với SSL, xin vui lòng nhấp vào checkbox và chọn 995 cho cổng của bạn. Nếu chỉ dùng POP3 thì để giá trị là 110.
 • Nếu bạn đang sử dụng SMTP với SSL, xin vui lòng nhấp vào checkbox và chọn 465 cho cổng của bạn. Nếu chỉ dùng SMTP thì để giá trị là 25.
 • Nhấn nút OK, Next và nhấn tiếp Finish. Bạn có thể bắt đầu sử dụng E-mail.

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn thiết lập tài khoản Email trên Outlook 2007. Thông tin do Giáo Dục Việt Á chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Hướng dẫn tích hợp Mail vào Microsoft Outlook 2007

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *