“generous” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Question

Cập nhật vào

21 Thg 1 2018

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Anh (Mỹ)

Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

generous có nghĩa là gì?

generous có nghĩa là gì?

Câu trả lời

Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Canada)
 • Tiếng A-rập

@LCole13 thank you for your help , but what does this sentence mean ( he is generous with his time ? if you wouldn’t mind

@LCole13 thank you for your help , but what does this sentence mean ( he is generous with his time ? if you wouldn’t mind

0 lượt thích

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Canada)

@moh2512011 if someone is generous with their time, it would mean that they take a lot of time to help others, or do something. He doesn’t rush at all.

@moh2512011 if someone is generous with their time, it would mean that they take a lot of time to help others, or do something. He doesn’t rush at all.

0 lượt thích

 • Tiếng A-rập

@LCole13 thank you so much for your favour , is that right (for your favour )☺

0 lượt thích

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Canada)

@moh2512011 no problem! And you could say that, or you could also say “thank you for your help”

Bài Hay  "Generous to a fault" nghĩa là gì?

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không❓ Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ✍️✨.

Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ✍️✨.

Đăng ký

Các câu hỏi liên quan

 • Đâu là sự khác biệt giữa lavish và generous ?
  câu trả lời”lavish” may hold a slightly negative connotation in some contexts (but not necessarily). “generous” I’d say is broader. “He’s a very genero…
 • Từ này boastful có nghĩa là gì?
  câu trả lờiBoastful means to showing excessive pride in your achievements. To brag. “My mother says it’s rude to be boastful about your finances” 😊
 • Đâu là sự khác biệt giữa kind và generous và benign ?
  câu trả lờiThat scary looking man is actually benign. He won’t harm anyone. Benign means that something that could be dangerous or mean is not. Kind…
 • Từ này generous có nghĩa là gì?
  câu trả lờiTo be overly kind, show excessive kindness
 • Đâu là sự khác biệt giữa generous và kind và calm ?
  câu trả lờiA King who provides many land and gifts for your people is a generous king. A king who treats your people carefully and gently is a kind ki…
 • Từ này precious có nghĩa là gì?
  câu trả lờ[email protected] Something that is valuable to you.
 • Đâu là sự khác biệt giữa generous và lenient ?
  câu trả lờiyou say “generous” when you mean “freely giving” “lenient” means “lax” or “not restrictive” Examples: Thank you for your generous do…
 • Từ này precious có nghĩa là gì?
  câu trả lờiImportant, Valuable, or Cute Precious metals = Valuable metals Precious cargo = Important cargo A precious photo = A cute photo
 • Đâu là sự khác biệt giữa generous và gentle ?
  câu trả lờiGenerous=寛大 Gentle=優しい I hope this clears things up
 • Từ này precious có nghĩa là gì?
  câu trả lờ[email protected] it’s when something is of great importance/value to you. Like a ring for example 😉
Bài Hay  Sự khác biệt giữa 'nice' và 'kind'

Các câu hỏi giống nhau

 • Đâu là sự khác biệt giữa open-minded và generous ?
 • generous cái này nghe có tự nhiên không?
 • Đâu là sự khác biệt giữa generous và tolerant ?

Các câu hỏi được gợi ý

 • Từ này Piss of me có nghĩa là gì?
 • Từ này do u know what’s better than 69? it’s 88 because u get 8 twice. please explain the joke. …
 • Từ này Piss me on có nghĩa là gì?
 • Từ này pass your prime có nghĩa là gì?
 • Từ này bing chilling có nghĩa là gì?

Newest Questions (HOT)

 • Từ này Chúc bạn học tốt. :::::: có nghĩa là gì?
 • Từ này “cả“ ở cuối câu có nghĩa là gì?
 • Từ này không xong rồi có nghĩa là gì?
 • Từ này lòng tục có nghĩa là gì?
 • Từ này Về đây solo. Lại gánh mẹ nửa đêm hả. có nghĩa là gì?

Những câu hỏi mới nhất

 • Từ này Chúc bạn học tốt. :::::: có nghĩa là gì?
 • Từ này https://youtu.be/eCEAMV7ZrN8 có nghĩa là gì?
 • Từ này fan r ak có nghĩa là gì?
 • Từ này buồng tắm có nghĩa là gì?
 • Từ này có gấp đâu có nghĩa là gì?
Bài Hay  Danh từ của Generous là gì? Word form của Generous và cách dùng

Previous question/ Next question

Bạn đang xem bài viết: “generous” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ). Thông tin do Giáo Dục Việt Á chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *