Cách phóng to màn hình máy tính, laptop trên Windows

ï»ż

Phóng to màn hình trên Windows

Vá»i những pháș§n hiá»n thá» ná»i dung nhá» trên màn hình nhìn lâu dá» khiáșżn ngÆ°á»i dùng má»i máșŻt, hoa máșŻt. Lúc này thao tác phóng to màn hình là vô cùng cáș§n thiáșżt mà không pháșŁi ngÆ°á»i dùng nào cĆ©ng biáșżt cách sá» dỄng. Bài viáșżt dÆ°á»i Äây Sá»a chữa laptop 24h .com sáșœ giá»i thiá»u Äáșżn báșĄn hÆ°á»ng dáș«n chi tiáșżt và các công cỄ há» trợ cho thao tác hữu ích này.

Vá»i màn hình laptop Windows, báșĄn có thá» sá» dỄng các phím chức nÄng káșżt hợp cùng con chuá»t Äá» thao tác nhanh chóng, ÄÆĄn giáșŁn. Vá»i má»t vài bÆ°á»c, báșĄn có thá» phóng to, vừa có thá» há»c cách thu nhá» màn hình máy tính và thay Äá»i Äá» phân giáșŁi màn hình.

BÆ°á»c 1: Nháș„p chuá»t pháșŁi vào màn hình, chá»n Display Settings.

Truy cáșp Display Settings

BÆ°á»c 2: Sau khi há»p thoáșĄi hiá»n ra, báșĄn có thá» Äiá»u chá»nh cụ chữ, biá»u tÆ°á»Łng, .. trên Windows 10.

Tùy chá»nh kích cụ

BÆ°á»c 3: Náșżu máy tính yêu cáș§u báșĄn pháșŁi Sign out Äá» lÆ°u và thay Äá»i các tùy chá»nh.

Trên laptop thì Äây là cách ÄÆĄn giáșŁn, dá» thá»±c hiá»n nháș„t chá» vá»i 2 thao tác:

Cách 1: Sá» dỄng phím táșŻt

Bài Hay  Cách phóng to, thu nhỏ màn hình trang web trên máy tính, laptop

Cách 2: Sá» dỄng phím táșŻt và chuá»t

Nháș„n giữ tá» hợp phím Ctrl + Shift. Sá» dỄng con lÄn chuá»t lên/xuá»ng Äá» Äiá»u chá»nh thu/phóng theo nhu cáș§u

Sá» dỄng con lÄn chuá»t há» trợ

>> Xem thêm: Gợi ý 5 máș«u laptop dành cho sinh viên kiáșżn trúc

BÆ°á»c 1: Truy cáșp Setting trong Windows → Chá»n System.

Truy cáșp System và tiáșżp tỄc thao tác

BÆ°á»c 2: Chá»n Display → Change the size of text, apps, and other items

BÆ°á»c 3: Chá»n kích thÆ°á»c mong muá»n → Apply

Ngoài viá»c sá» dỄng bàn phím và chuá»t, há» Äiá»u hành Windows Äã trang bá» sáș”n các công cỄ Äá» thá»±c hiá»n cách thu nhá» màn hình laptop. BáșĄn cĆ©ng có thá» táșŁi vá» tiá»n ích nhá» mà không cáș§n cài Äáș·t Äá» phóng to màn hình nhanh chóng.

Magnifier là má»t công cỄ phóng to màn hình ráș„t hữu ích có sáș”n trong há» Äiá»u hành Windows. BáșĄn không cáș§n pháșŁi lo láșŻng vá» viá»c táșŁi pháș§n má»m hay thá»±c hiá»n báș„t kỳ thao tác cài Äáș·t phức táșĄp nào. Äá» khá»i cháșĄy công cỄ, báșĄn thá»±c hiá»n 1 trong 3 cách dÆ°á»i Äây:

Cách 1: BáșĄn thá»±c hiá»n trình tá»± các thao tác: Start → All programs → Accessories → Ease of Access → Magnifier.

Truy cáșp công cỄ Magnifier

Bài Hay  7 cách thu nhỏ màn hình máy tính cực đơn giản với bạn

Cách 2: Gõ tên Magnifier trong Start Menu và thá»±c hiá»n thao tác.

Cách 3: Khi muá»n khá»i cháșĄy công cỄ này nhanh nháș„t, báșĄn chá» cáș§n nháș„n phím táșŻt Windows và dáș„u +.

Nháș„n 2 nút + và – Äá» phóng to / thu nhá» nhanh chóng

Các tính nÄng hữu ích của Magnifier:

Góc trái của giao diá»n công cỄ có hai nút ‘+’ và ‘-‘. Nháș„n vào hai nút này báșĄn có thá» phóng to hoáș·c thu nhá» màn hình má»t cách nhanh chóng. Má»i láș§n ÄÆ°á»Łc chá»n, sá»± khác biá»t vá» Äá» phóng ÄáșĄi của màn hình là 100%.

Các tính nÄng của công cỄ

>> Xem thêm: Gợi ý 3 cách táșŻt ứng dỄng cháșĄy ngáș§m trên laptop Windows 10

ZoomIt là tiá»n ích cho phép báșĄn phóng to màn hình, váșœ làm ná»i Äá» diá» n giáșŁi trên màn hình, quy Äá»nh thá»i gian nghá» giáșŁi lao. BáșĄn có thá» Äá»ng thá»i phóng to và váșœ trên màn hình Äá» thuyáșżt trình.

Công cỄ ZoomIt

Công cỄ không cáș§n cài Äáș·t, sau khi táșŁi vá» báșĄn chá» cáș§n giáșŁi nén Äá» sá» dỄng và thá»±c hiá»n các bÆ°á»c dÆ°á»i Äây:

BÆ°á»c 1: Sá» dỄng phím táșŻt Ctrl + sá» 1 Äá» má» cháșż Äá» phóng to màn hình.

BÆ°á»c 2: Màn hình ÄÆ°á»Łc phóng to khiáșżn con trá» chuá»t biáșżn máș„t, báșĄn có thá» rê chuá»t Äá» di chuyá»n màn hình.

Bài Hay  Cách thu nhỏ màn hình máy tính Win 10, 7 nhanh chóng

BÆ°á»c 3: Äá» phóng to khi tháș„y màn hình máy tính bá» thu nhá», báșĄn sá» dỄng nút cuá»n trên chuá»t hoáș·c hai phím mĆ©i tên lên/xuá»ng.

BÆ°á»c 4: Náșżu muá»n thoát cháșż Äá» này, báșĄn nháș„n nút pháșŁi chuá»t hoáș·c nháș„n phím Esc.

BáșĄn cĆ©ng có thá» thay Äá»i phím táșŻt máș·c Äá»nh báș±ng cách nháș„n chá»n Biá»u tÆ°á»Łng chÆ°ÆĄng trình trên khay há» thá»ng → Chá»n Options → Thay Äá»i tá» hợp phím theo ý báșĄn muá»n á» ô Zoom Toggle.

CĂĄch phĂłng to mĂ n hĂŹnh mĂĄy tĂnh, laptop trĂȘn Windows

NáșŻm báșŻt ÄÆ°á»Łc những thủ thuáșt này giúp công viá»c của báșĄn sáșœ trá» nên dá» dàng hÆĄn ráș„t nhiá»u. Hy vá»ng báșĄn các cách cách phóng to màn hình máy tính sáșœ giúp báșĄn giáșŁi quyáșżt ÄÆ°á»Łc những báș„t tiá»n khi làm viá»c. Náșżu báșĄn có thêm báș„t kỳ Äiá»u gì bÄn khoÄn hãy Äá» láșĄi comment á» phía dÆ°á»i Äá» ÄÆ°á»Łc chúng tôi giáșŁi Äáp nhanh nháș„t.

Tin hot

TháșŁo luáșn nhiá»u

Äáș·t lá»ch

Bạn đang xem bài viết: Cách phóng to màn hình máy tính, laptop trên Windows. Thông tin do Giáo Dục Việt Á chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *