21 cách xác định đường cơ sở trên biển mới nhất

Bạn đang tìm hiểu về cách xác định đường cơ sở trên biển. Dưới đây là những nội dung hay nhất do nhóm giaoducvieta.edu.vn tổng hợp và biên soạn, xem thêm ở chuyên mục Hướng Dẫn.

cách xác định đường cơ sở trên biển
21 cách xác định đường cơ sở trên biển mới nhất
Outline hide

Đường cơ sở là gì? Cách xác định đường cơ sở của Việt Nam [1]

Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể thế nào là đường cơ sở.. Tuy nhiên, theo Luật biển Việt Nam 2012 và Công ước về Luật biển năm 1982, nội thủy là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam
Căn cứ quy định nêu trên, có thể xác định đường cơ sở của Việt Nam là ranh giới phía ngoài của nội thủy và là ranh giới phía trong của lãnh hải, chia nội thủy và lãnh hải thành 2 vùng nước có chế độ pháp lý khác nhau.. Đường cơ sở là gì? Cách xác định đường cơ sở của Việt Nam (Hình từ Internet)
Trừ khi có quy định trái ngược của Công ước, đường cơ sở thông thường dùng để tính chiều rộng lãnh hải là ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển, như được thể hiện trên các hải đồ tỷ lệ lớn đã được quốc gia ven biển chính thức công nhận.. + Ở nơi nào bờ biển bị khoét sâu và lồi lõm hoặc nếu có một chuỗi đảo nằm sát ngay và chạy dọc theo bờ biển, phương pháp đường cơ sở thẳng nối liền các điểm thích hợp có thể được sử dụng để kẻ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

Cách xác định đường cơ sở của Việt Nam theo Công ước Luật biển năm 1982 [2]

Việt Nam là một quốc gia ven biển đường bờ biển dài hơn 3.260 km, trải qua 16 vĩ độ (giữa vĩ tuyến 7 độ Bắc và vĩ tuyến 23 độ Bắc); có khoảng 29/63 tỉnh thành phố ven biển và tiếp giáp với nhiều quốc gia như Trung Quốc; Thái Lan; Campuchia… Để xây dựng cơ sở pháp lí vững chắc bảo vệ chủ quyền; quyền chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, ngoài việc tham gia vào Công ước Luật biển năm 1982, Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp lí quan trọng tuyên bố về các vùng biển thuộc chủ quyền; quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia. Một trong đó chính là quy định về xác định đường cơ sở
Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) đã xác định rõ vai trò của đường cơ sở trong việc hoạch định; xác định vị trí các vùng biển. Tuy nhiên, định nghĩa về “đường cơ sở” vẫn chưa được đề cập đến một cách chính xác
Tuy nhiên, dựa vào những quy định của UNCLOS 1982 thì có thể hiểu rằng: đường cơ sở của quốc gia ven biển chính là căn cứ để xác định các vùng biển của quốc gia ven biển; nó chính là đường ranh giới trong của lãnh hải và là ranh giới ngoài của nội thuỷ.. Cách xác định đường cơ sở theo Công ước Luật biển năm 1982

Các phương pháp xác định đường cơ sở theo luật biển quốc tế ? [3]

Phương pháp đường cơ sở thông thường được đưa ra lần đầu tiên tại Hội nghị Lahay về pháp điển hoá luật quốc tế năm 1930, sau đó được ghi nhận trong Điều 3 Công ước Giơnevơ 1958 về Lãnh hải và vùng tiếp giáp và được nhắc lại tại Điều 5 UNCLOS 1982. Đường cơ sở thông thường chủ yếu được áp dụng đối với quốc gia có bờ biển tương đối bằng phang, không có đoạn lồi lõm ven bờ và ngấn nước thuỷ triều xuống thấp nhất thể hiện khá rõ ràng.
UNCLOS 1982 không quy định cụ thể cách thức hay phương pháp xác định ngấn nước thủy triều thấp nhất mà để ngỏ cho các quốc gia tự xác định dựa trên các kết quả nghiên cứu thiên văn và ra tuyên bố về đường cơ sở của quốc gia mình. Trong trường hợp quốc gia muốn thay thể, sửa đổi các tuyên bố trước đó trên hải đồ về đường cơ sở thì sự thay đổi này chỉ có hiệu lực khi quốc gia chính thức đưa ra một tuyến bố mới về sự thay đổi đó.
Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số hạn chế như:. + Tính chính xác của điểm, tọa độ được xác định dựa vào ngấn nước thuỷ triều thấp nhất sẽ không cao vì điểm, tọa độ này chủ yếu do quốc gia ven biển tự xác định và công bố;

Đường cơ sở là gì ? Cách xác định đường cơ sở ? [4]

Vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Khi xảy ra các tranh chấp lãnh thổ trên biển, để có thể xác định được tranh chấp đó có nằm trong vùng biển của quốc gia mình hay không, thì quốc gia đó căn cứ vào đường cơ sở để giải quyết.
Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Luật biển Việt Nam năm 2012 không đưa ra định nghĩa cụ thể về đường cơ sở là gì. Tuy nhiên theo Điều 9 và Điều 11 Luật biển Việt Nam năm 2012 quy định về nội thủy và lãnh hải như sau:
Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.”

Đường cơ sở là gì? Cách xác định, ý nghĩa của đường cơ sở? [5]

Đường cơ sở là gì? Cách xác định và ý nghĩa của đường cơ sở trên biển? Những chế độ pháp lý của vùng biển Việt Nam?. Đường cơ sở là gì? Cách xác định và ý nghĩa của đường cơ sở trên biển? Những chế độ pháp lý của vùng biển Việt Nam?
Tình hình biển đông ngày nay đang diễn biến phức tạp khi Trung Quốc công bố đường lưỡi bò bao trọn hai quần đảo lớn của nước ta thuộc về quốc gia này. Chính vì vậy để đảm khẳng định chủ quyền và bảo vệ vùng biển nước ta thì việc xác định đường cơ sở rất quan trọng.
Theo quy định của Luật biển Việt Nam giải thích đường cơ sở là đường dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam, là đường cở sở thẳng đã được Chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Đường cơ sở là gì? (Cập nhật 2022) [6]

Đối với mỗi quốc gia ven biển, việc xác định đường cơ sở có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định được vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia. Vậy đường cơ sở là gì? Mời quý khách hàng cùng với Công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.
Đường cơ sở do quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo vạch định ra phù hợp với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 để làm cơ sở xác định phạm vi của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia.. 2.1 Cách xác định đường cơ sở theo Công ước Liên hợp quốc
+ Ở nơi nào bờ biển bị khoét sâu và lồi lõm hoặc nếu có một chuỗi đảo nằm sát ngay và chạy dọc theo bờ biển, phương pháp đường cơ sở thẳng nối liền các điểm thích hợp có thể được sử dụng để kẻ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.. + Ở nơi nào bờ biển cực kỳ không ổn định do có một châu thổ và những đặc điểm tự nhiên khác, các điểm thích hợp có thể được lựa chọn dọc theo ngấn nước triều thấp nhất có chuyển dịch vào phía trong bờ, các đường cơ sở đã được vạch ra vẫn có hiệu lực cho tới khi các quốc gia ven biển sửa đổi đúng theo Công ước.

Các phương pháp xác định đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải? [7]

Tất cả các vùng biển đều được xác định dựa trên đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Công ước 1982 quy định 2 phương pháp chính để xác lập đường cơ sở là đường cơ sở thông thường và đường cơ sở thẳng.
Đối với các đảo cấu tạo bằng san hô hoặc các đảo có đá ngầm ven bờ bao quanh, phương pháp đường cơ sở thông thường cũng được áp dụng (điều 6).. Phương pháp này có ưu điểm phản ánh đúng đường bờ biển của các nước, hạn chế bớt sự mở rộng các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia
Theo điều 7, Công ước 1982, trường hợp áp dụng phương pháp đường cơ sở thẳng, đó là những nơi bờ biển khúc khuỷu, bị khoét sâu và lồi lõm; ở những nơi có một chuỗi đảo chạy qua; ở những nơi có các điều kiện thiên nhiên đặc biệt gây ra sự không ổn định của bờ biển như có các châu thổ. Công ước không đưa ra một tiêu chuẩn khách quan nào để xác định thế nào là bờ biển khúc khuỷu, bị khoét sâu và lồi lõm hoặc như thế nào là chuỗi đảo

Đường cơ sở là gì? Cách xác định đường cơ sở? – KhoaLichSu.Edu.Vn [8]

gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm. cơ sở là gì? Cách xác định đường cơ sở? trong bài viết hôm nay nhé
❤️ THEO DÕI, ĐĂNG KÍ và THAM GIA CÁC KHÓA HỌC của cô Trần Thùy Dương tại:. + Fanpage “Cô Trần Thùy Dương – Ôn Văn và Luyện viết”: https://www.facebook.com/nguvan.cotranthuyduong
Liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ trên biển thì làm sao để có thể xác định được tranh chấp đó có nằm trong vùng biển của quốc gia mình hay không. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta cần phải có kiến thức liên quan đến đường cơ sở

Đường cơ sở (biển) – Wikipedia tiếng Việt [9]

Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin.. Đường cơ sở là đường ranh giới phía trong của lãnh hải và phía ngoài của nội thủy, do quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo định ra phù hợp với công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 để làm cơ sở xác định phạm vi của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia (lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa).
Được xác định theo phương pháp nối liền các điểm thích hợp được lựa chọn tại những điểm ngoài cùng nhất nhô ra biển tại mức nước thủy triều thấp nhất (trung bình nhiều năm). Trước khi được pháp điển hóa thành các điều khoản của các điều ước quốc tế thì nó là phương pháp tập quán phổ biến nhất của tập quán quốc tế
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1958 đã pháp điển hóa và đưa nó vào điều 4 khi giải thích về lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải, cũng như trong điều 7 của Công ước 1982. Theo Công ước 1982 thì đường cơ sở thẳng phải tuân thủ quy định là không đi chệch quá xa hướng chung của bờ biển và các vùng biển nằm bên trong các đường cơ sở này phải có liên quan đến phần đất liền đủ để có thể coi như vùng nằm dưới chế độ nội thủy (điều 7 khoản 7§1)

Đường cơ sở theo Luật Biển Việt Nam [10]

Chương II, Điều 8, Luật Biển Việt Nam1 nêu rõ: “Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn”.
Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam từ điểm tiếp giáp 0 của hai đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia nằm giữa biển, trên đường thẳng nối liền quần đảo Thổ Chu và đảo Poulo Wai, đến đảo Cồn Cỏ theo các tọa độ ghi trong phụ lục, được vạch trên các bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của Hải quân nhân dân Việt Nam xuất bản năm 1979. Đường cơ sở từ đảo Cồn Cỏ đến cửa Vịnh Bắc Bộ; đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ được quy định cụ thể sau:
Nằm trên ranh giới phía Tây Nam của vùng nước lịch sử của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia.. Tại Hòn Tài Lớn, Côn Đảo, Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo.

[08] UNCLOS: Đường cơ sở [11]

Các loại đường cơ sở – Các thức vạch đường cơ sở: Đường cơ sở thông thường – Đường cơ sở thẳng – Đường cơ sở quần đảo. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải (gọi tắt là đường cơ sở) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định vị trí và chiều rộng của các vùng biển theo quy định của UNCLOS 1982
Vùng biển duy nhất có thể được xác định mà không cần dựa vào đường cơ sở là vùng thềm lục địa vượt quá 200 hải lý.. UNCLOS quy định có 03 loại đường cơ sở chính: đường cơ sở thông thường (normal baselines), đường cơ sở thẳng (straight baselines), và đường cơ sở quần đảo (archipelagic baselines)
Trong 03 loại đường cơ sở chính trên, về nguyên tắc các quốc gia bắt buộc phải vạch đường cơ sở thông thường. Chỉ trong trường hợp địa hình hay cấu trúc bờ biển có yếu tố đặc biệt thỏa mãn các điều kiện nhất định của UNCLOS thì các quốc gia mới được phép vạch đường cơ sở thẳng và đường cơ sở quần đảo

Chi tiết bản tin [12]

Luật Biển của Liên hợp quốc 1982 (gọi tắt là Công ước 1982) là kết quả của Hội. nghị Luật biển lần thứ III của Liên hợp quốc, kéo dài từ năm 1973 đến năm 1982
Công ước 1982 quy định một cách toàn diện các quyền và nghĩa vụ của tất cả các. quốc gia (có biển, không có biển, bất lợi về mặt địa lí…) trong việc sử dụng biển
gồm 17 phần, 320 điều và 9 Phụ lục, quy định khá toàn diện về các vùng biển và. quy chế pháp lý của chúng cũng như các vấn đề có liên quan của luật biển quốc tế,

QH13 của Quốc hội: LUẬT BIỂN VIỆT NAM [13]

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;. Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo.
Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.. Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Vùng biển quốc tế là tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các quốc gia khác, nhưng không bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.. Tàu thuyền là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.

Đường cơ sở tính như thế nào? [14]

Theo sách “100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam”, cách tính đường cơ sở được xác đinh như sau:. Đường cơ sở là đường ranh giới phía trong của lãnh hải và là ranh giới phía ngoài của nội thủy, do nước ven biển quy định trên cơ sở phù hợp với Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982
Theo quy định tại điều 5 và điều 7 của Công ước, các quốc gia ven biển (không phải là quốc gia quần đảo) có hai loại đường cơ sở là đường cơ sở thông thường và đường cơ sở thẳng.. Đường cơ sở thông thường là ngấn nước thủy triều thấp nhất dọc theo bờ biển, ở nơi nào bờ biển bị khoét sâu và lồi lõm hoặc nếu có một chuỗi đảo nằm sát ngay và chạy dọc theo bờ biển hoặc ở nơi mà bờ biển cực kỳ không ổn định do có sự hiện diện của các châu thổ hoặc các đặc điểm tự nhiên khác thì áp dụng phương pháp đường cơ sở thẳng, tức là phương pháp nối liền các điểm thích hợp để có thể sử dụng để vạch đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.
Tuy vậy, đường cơ sở thẳng phải đáp ứng hai điều kiện quy định trong Công ước, đó là “tuyến các đường cơ sở thẳng không được đi chệch quá xa hướng chung của bờ biển” và “các vùng biển ở bên trong các đường có sở này phải gắn với đất liền đủ đến mức đạt được chế độ nội thủy” (khoản 3 điều 7).. Căn cứ theo Công ước, căn cứ theo địa hình bờ biển Việt Nam, đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam

Cơ sở pháp lý phân định vùng biển [15]

Sơ lược về Luật Biển quốc tế và công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Không gian mà con người sinh sống trên trái đất chủ yếu gồm ba phần: đất, biển, trời.
Đường biên giới trên đất liền về cơ bản được coi là bền vững và bất khả xâm phạm mặc dù trên thực tế vẫn đang luôn luôn diễn ra các loại tranh chấp và có sự biến động đường biên giới giữa nhiều quốc gia.. Giới hạn về độ cao của vùng trời thuộc lãnh thổ quốc gia cũng như độ sâu của lòng đất bên dưới tuy không được xác định rõ rệt chính xác bao nhiêu cây số nhưng với khả năng kỹ thuật của nhân loại hiện nay, mỗi quốc gia hoàn toàn có thể thực hiện chủ quyền của mình trong những phạm vi nhất định tới giới hạn tối đa là vành đai khí quyển nằm dưới quỹ đạo địa tĩnh và tới độ sâu cho phép thuộc bề dày của vỏ trái đất ở bên dưới phần lãnh thổ của mình.
Tuy nhiên, biển vẫn còn tồn tại một nguyên tắc cơ bản của Luật biển là có đất (bờ biển) mới có biển. Có thể thấy các thay đổi và phát triển của Luật biển diễn ra theo một tiến trình ba bước cơ bản sau:

Đường cơ sở là gì theo quy định luật biển? [16]

Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) đã xác định rõ vai trò của đường cơ sở trong việc hoạch định; xác định vị trí các vùng biển. Tuy nhiên, định nghĩa về “đường cơ sở” vẫn chưa được đề cập đến một cách chính xác
Tuy nhiên, dựa vào những quy định của UNCLOS 1982 thì có thể hiểu rằng: đường cơ sở của quốc gia ven biển chính là căn cứ để xác định các vùng biển của quốc gia ven biển; nó chính là đường ranh giới trong của lãnh hải và là ranh giới ngoài của nội thuỷ.. Đường cơ sở theo Luật Biển Việt Nam năm 2012 tại Việt Nam nêu rõ: “Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính phủ công bố
Theo đó, Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải lục địa Việt Nam là đường thẳng gẫy khúc nối liền các điểm có tọa độ ghi trong phụ lục đính kèm Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày 12-11-1982. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam từ điểm tiếp giáp 0 của hai đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia nằm giữa biển, trên đường thẳng nối liền quần đảo Thổ Chu và đảo Poulo Wai, đến đảo Cồn Cỏ theo các tọa độ ghi trong phụ lục, được vạch trên các bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của Hải quân nhân dân Việt Nam xuất bản năm 1979.

Trang thông tin điện tử Vụ Pháp chế [17]

Từ khóa: Nguyên tắc công bằng, phân định biển, luật biển quốc tế, Công ước Luật biển năm 1982.. Abstract: Maritime delimitation is the process of demarcating a demarcation line among two or more countries with the opposite or adjacent zones
In which, “agreement” is the ultimate solution for the principle of delimitation, while “equitability” is the outcome that the parties aim for. Therefore, the delimitation must always be carried out in a equitable manner taking into account relevant circumstances to ensure equitable benefits for the parties.
Phân định biển và nguyên tắc công bằng trong luật biển quốc tế hiện đại. Trước khi có Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS), nguyên tắc công bằng đã là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế nói chung và luật biển nói riêng, được hình thành trong quá trình phát triển của luật biển quốc tế và chính thức ghi nhận trong các Công ước Geneva năm 1958[1]

Đường cơ sở Việt Nam được xác định như thế nào? [18]

Là đường cơ bản quốc gia ven biển có thể đơn phương xác định đùng làm căn cứ để tính chiều rộng lãnh hải và các vùng biển khác.. + Đường cơ sở thông thường: Sử dụng ngấn nước triều thấp nhất ven bờ biển hoặc đảo.
Đường cơ sở thẳng áp dụng khi bờ biển quốc gia ven biển bị chia cắt hoặc có chuỗi đảo gắn liền và chạy dọc theo bờ biển.Việt Nam có chuỗi đảo dọc theo bờ biển được vận dụng để xác định đường cơ sở thẳng. Năm 1982 Chính phủ ta ra tuyên bố xác định đường cơ sở thẳng ven bờ lục địa Việt Nam, gồm 10 đoạn nối 11 điểm (trừ phần trong Vịnh bắc bộ và vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia do ta còn đàm phán phân định biển với Trung Quốc lúc đó và chưa tiến hành đàm phán phân định biển với Campuchia)

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận [19]

Quốc gia ven biển căn cứ các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (sau đây gọi tắt là Luật biển 1982) xác định đường cơ sở làm cơ sở để xác định phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của mình.. Đường cơ sở là đường ranh giới phía trong của lãnh hải và phía ngoài của nội thuỷ
Đường cơ sở thẳng là đường cơ sở nối liền các điểm thích hợp và được áp dụng “ở nơi nào bờ biển bị khoét sâu và lồi lõm hoặc nếu có một chuỗi đảo nằm sát ngay và chạy dọc theo bờ biển, phương pháp đường cơ sở thẳng nối liền các điểm thích hợp”, hoặc “ở nơi nào bờ biển cực kỳ không ổn định do có một châu thổ và những đặc điểm tự nhiên khác, các điểm thích hợp có thể được lựa chọn dọc theo ngấn nước triều thấp nhất” (Điều 7). Đường cơ sở thông thường là đường cơ sở “… dùng để tính chiều rộng lãnh hải là ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển, như được thể hiện trên các hải đồ tỷ lệ lớn đã được quốc gia ven biển chính thức công nhận” (Điều 5)
Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam căn cứ Công ước Luật biển 1982 ra Tuyên bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam vào ngày 12-11-1982 là những đường thẳng gãy khúc nối liền 11 điểm, gồm: điểm A1 tại hòn Nhạn thuộc quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang; điểm A2 tại hòn Đá Lẻ thuộc quần đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau; điểm A3 tại hòn Tài Lớn, điểm A4 tại hòn Bông Lang, điểm A5 tại hòn Bảy Cạnh thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; điểm A6 tại Hòn Hải, tỉnh Bình Thuận; điểm A7 tại Hòn Đôi, tỉnh Khánh Hòa; điểm A8 tại Mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên; điểm A9 tại hòn Ông Căn, tỉnh Bình Định; điểm A10 tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; điểm A11 tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay đường cơ sở của Việt Nam còn để ngỏ hai điểm: điểm Ao nằm trên giao điểm giữa đường thẳng nối liền Hòn Nhạn (quần đảo Thổ Chu) với hòn Ông (quần đảo Poulowai- Campuchia) và điểm kết thúc ở cửa vịnh Bắc Bộ là giao điểm đường cửa vịnh Bắc Bộ với đường phân định biển trong vịnh Bắc Bộ.

Trình bày các phương pháp xác định đường cơ sở theo quy định của công ước luật biển năm – [20]

Trình bày các phương pháp xác định đường cơ sở theo quy định của công ước luật biển năm. Đường cơ sở là đường dùng để tính chiều rộng lãnh hải, CƯ của LHQ về LB năm 1982 ghi nhận 2 phương pháp xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải:
Phương pháp này phản ảnh tương đối chính xác đường bờ biển của quốc gia ven biển tuy nhiên khó áp dụng với quốc gia có bờ biển lồi lõm, khúc khuỷu, nhiều đảo ven bờ.. – Đường cơ sở thẳng là đường gãy khúc nối các điểm được lựa chọn tại ngấn nước thủy triều thấp nhất dọc bờ biển và các đảo ven bờ
+ Ở những nơi có chuỗi đảo chạy dọc bờ biển và nằm ngay sát ven bờ. + Ở những nơi có điều kiện thiên nhiên đặc biệt gây ra sự không ổn định của bờ biển như sự xuất hiện của các châu thổ.

Áp dụng quy tắc giải thích điều ước quốc tế trong xác định đường cơ sở của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa [21]

Tóm tắt: Vùng biển của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của chúng. Tuy nhiên, Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS) không quy định rõ về cách xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của các nhóm đảo xa bờ thuộc chủ quyền của quốc gia lục địa
Từ khoá: Quần đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, đường cơ sở, Công ước Luật biển.. Abstract: Maritime zones of the Paracels and Spratlys are determined from the baselines for measuring the breadth of their territorial sea
For the purpose of clarifying the above issue, this article analyzes the rules of treaty interpretation, thereby applying these rules to interpret the provisions of UNCLOS in the case of determining the baselines of the Paracels and Spratlys.. Keywords: Archipelago; Paracels; Spratlys; baselines; Convention on the law of the sea.

Nguồn tham khảo

 1. https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/43112/duong-co-so-la-gi-cach-xac-dinh-duong-co-so-cua-viet-nam#:~:text=%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20x%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20n%E1%BB%99i%20th%E1%BB%A7y%20v%C3%A0%20c%E1%BB%ADa%20s%C3%B4ng,-%2D%20%C4%90i%E1%BB%81u%208%20C%C3%B4ng&text=%2D%20%C4%90%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20c%E1%BB%ADa%20s%C3%B4ng%2C%20n%E1%BA%BFu,v%E1%BB%81%20Lu%E1%BA%ADt%20bi%E1%BB%83n%20n%C4%83m%201982).
 2. https://luatsu247.net/cach-xac-dinh-duong-co-so-cua-viet-nam-theo-cong-uoc-luat-bien-nam-1982/
 3. https://luatminhkhue.vn/cac-phuong-phap-xac-dinh-duong-co-so-theo-luat-bien-quoc-te.aspx
 4. https://luathoanganh.vn/an-ninh-quoc-gia/duong-co-so-la-gi-cach-xac-dinh-duong-co-so-lha9435.html
 5. https://luatduonggia.vn/duong-co-so-la-gi-cach-xac-dinh-va-y-nghia-cua-duong-co-so-tren-bien/
 6. https://accgroup.vn/duong-co-so-la-gi/
 7. https://m.baonghean.vn/cac-phuong-phap-xac-dinh-duong-co-so-de-tinh-chieu-rong-lanh-hai-post1149.html
 8. https://khoalichsu.edu.vn/y-nghia-cua-viec-xac-dinh-duong-co-so/
 9. https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_c%C6%A1_s%E1%BB%9F_(bi%E1%BB%83n)
 10. http://tapchiqptd.vn/vi/bien-dao-viet-nam/duong-co-so-theo-luat-bien-viet-nam/1732.html
 11. https://iuscogens-vie.org/2017/03/20/08/
 12. https://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.aspx?MaTin=293
 13. https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=163056
 14. https://infonet.vietnamnet.vn/duong-co-so-tinh-nhu-the-nao-210762.html
 15. http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=23856%3A2017-12-27-08-10-08&catid=5818%3A2017-12-27-07-30-50&Itemid=9705&lang=vi&site=244
 16. https://luatminhgia.com.vn/duong-co-so-la-gi-theo-quy-dinh-luat-bien.aspx
 17. https://vupc.monre.gov.vn/linh-vuc-bien-doi-khi-hau/5277/nguyen-tac-cong-bang-trong-phan-dinh-bien-va-thuc-tien-ap-dung
 18. https://thegioiluat.vn/bai-viet/duong-co-so-viet-nam-duoc-xac-dinh-nhu-the-nao-872/
 19. https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/Tintuc/post/966/nhung-dieu-can-biet-ve-luat-bien-1982-cua-lien-hiep-quoc.aspx
 20. https://123docz.net/trich-doan/907763-trinh-bay-cac-phuong-phap-xac-dinh-duong-co-so-theo-quy-dinh-cua-cong-uoc-luat-bien-nam.htm
 21. http://www.lapphap.vn/Pages/TinTuc/211501/Ap-dung-quy-tac-giai-thich-dieu-uoc-quoc-te-trong-xac-dinh-duong-co-so-cua-quan-dao-Hoang-Sa-va-Truong-Sa.html
Bài Hay  26 cách bôi đen văn bản trên laptop hay

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *